Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand och explosion i gasbuss Göteborg 2016
Författare
Hagberg Mikael, Lindtrsöm Johan, Backlund Petter
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2016-12-06
En linjebuss stannar med anledning att röklukt känns i bussen samt att plasten i innertaket börjar smälta. Busschauffören genomförde omgående en effektiv och säker utrymning av samtliga passagerare. Strax efter bussen stannat passerar en räddningsenhet i motsatta körfält på väg mot ett automatlarm. Styrkeledaren noterade den rykande bussen och anropade då larm och ledningscentralen och beskrev vad de sett. Styrkan blev då omdirigerade direkt av LC. Vid framkomst såg styrkeledaren omgående att det var en gasbuss som brann samt att alla passagerare var utrymda. Räddningspersonalen påbörjade omgående ett släckningsförsök av den då begränsade branden.