Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats med AAR vid vindsbrand Stockholm 2016
Författare
Bergström Nina
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
2016-10-10
Vid första utlarmningen får brandmästaren på Katarina brandstation uppgift om rök från kök och funderar på om det kan vara en så kallad torrkokning. På vägen fram ser de rök på håll och förstår att det rör sig om en utvecklad lägenhetsbrand. Vid första orienteringen runt byggnaden ser befälet hur branden har spridit sig via fönstret upp till vinden. Efter inledande livräddning blev uppgiften att begränsa branden till intilliggande lägenheter och ner i byggnaden. Utvärderingen är gjord med hjälp av AAR (After Action Review).