Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nulägesanalys - Personalförsörjning av deltidsbrandmän
Författare
Bergström Nina, Sigfridsson Anders
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Rapporten är en sammanställning av tidigare åtgärder som genomförts inom området personalförsörjning av deltidsbrandmän, Rib. Nulägesanalysen kommer att utgöra underlag för MSB:s fortsatta arbete med att ta fram en handlingsplan och strategi när det gäller MSB:s stöd till kommunerna beträffande personalförsörjning.