Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skåp för förvaring av brandfarlig vara : förlängt utvändigt brandprov, studie
Författare
Karlsson Peter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Skåp testade enligt SP-metod 2369 är avsedda att användas för förvaring av brandfarliga varor i butiker. Enligt metoden avbryts testet efter 20 minuter. Syftet med denna studie är att testa om sådana skåp klarar ett förlängt test.
Relaterade titlar
Fler titlar av Karlsson Peter