Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid bärgning av dumpad bil i å Ale
Författare
Johansson Fredrik
Utgivare
Bohus Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Förloppet är okänt, men troligen har bilen dumpats då behovet av den upphört. Enligt polisen har fordonet och dess brukare varit inblandade i diverse ärenden, och brukaren har återvänt till annat land. Vid framkomst ligger fordonet mot brofundament i ån, ca halva fordonet synligt. Det är okänt om någon person är inblandad. Inga läckage kan noteras. Skadorna begränsas till miljöpåverkan, dock i begränsad omfattning.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Johansson Fredrik
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.