Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stor brandspridning i flerbostads terasshus Huddinge 2014
Författare
Johansson Roger
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2014-11-14
Brand uppstår av okänd anledning i en stol på en balkong till en lägenhet på översta våningsplanet i en del av ett terrasserat 4-5 vånings flerbostadshus. Branden sprider sig via den träpanelklädda undersidan på takfoten till samtliga 7 lägenheter på det översta våningsplanet i husdelen.