Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Glöd från aska orsakade förrådsbrand Alingsås 2013
Författare
Järnström Kent
Utgivare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2013-04-17
Gammal aska som förvarats i en kärl några dagar hälls ut vid sidan om förrådet. Det blåser kraftigt vid brandtillfället, det finns med stor sannolikhet glöd kvar i askan. Glödbranden tilltar och får fäste i träsyllen som förrådet är byggt på. Det brinner igenom syllen och branden sprider sig i träfasaden och vidare in i förrådet. Branden ökar i intensitet och lågor och värme hotar att antända boningshuset.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Järnström Kent