Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i flerfamiljshus Luleå
Författare
Olsson Daniel
Utgivare
Räddningstjänsten Luleå
Utgivningsår
2013-05-23
Räddningstjänsten blev den 11 april 2013, larmad till brand i ett flerbostadshus i Gammelstad. Branden som var koncentrerad till fastighetens källarvåning ledde även till brandgasspridning till trapphus och intilliggande lägenheter. Syftet med olycksundersökningen är att utreda bakomliggande faktorer som kan ha bidragit till olyckans konsekvenser, med fokus på hur brandgasspridning kunde ske till övriga delar av fastigheten.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Olsson Daniel