Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycks och händelserapport över trafikoycka med dödlig utgång Nybro
Författare
Sigmer Bengt
Utgivare
Räddningstjänsten Nybro
Utgivningsår
0
2013-02-28 inkommer larm till Räddningstjänsten Nybro. Larmtexten är "Trafikolycka kollision 2 fordon personer kvar i bilarna". Även Ambulanser och polis larmas. Framme på plats ges en kort framkomstrapport, där BS konstaterar att det är två bilar som frontalkrockat och slungats åt var sitt håll det ligger en person vid sidan på en av bilarna.