Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Brand i sjöbodar, Göteborg
Författare
Wendt Johan, Nyth Tove
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2012-10-19
På natten den 29 maj 2012 startade en brand i sjöbodar på Donsö. Vid branden totalskadades cirka 18 sjöbodar och ett ”hantverkshus”. Flera andra byggnader, bostäder och sjöbodar hotades av branden. Syftet med olycksutredningen är att belysa problematiken med bränder i förtätad trähusbebyggelse i områden med begränsade insatsresurser, både ur förebyggande och operativt perspektiv. Utredningen redogör för sjöbodarnas verksamhet och brandtekniska skydd samt ger förslag på hur brandskyddet i framtiden kan förbättras. Trots de omfattande skadorna på sjöbodar och hantverkshus visar utredningen på en väl genomförd räddningsinsats där bland annat logistik av personal och materiel, samarbetet med JRCC och taktik- och metodval har fungerat bra.