Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i sopkärl spreds till flerbostadshus, Eskilstuna
Författare
Gustafsson Tomas
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2012-08-16
Den 31 oktober 2011 får räddningstjänsten larm angående brand i sopkärl. Platsen är i Eskilstuna. Vid räddningstjänstens framkomst brinner ett antal sopkärl samt en motorcykel som står i portalen till fastigheten. Fönsterrutor som ansluter till källarförråd och trapphuset har gått sönder av värmen. Rök har spridit sig till källarutrymmet samt trapphus och brandspridningen till källarutrymmet var inledningsvis överhängande. Branden släcks ner och akut restvärde vidtar med rök ventilering med hjälp av fläktar. Restvärdesledare kontaktas för vidare sanering och räddningsinsatsen avslutas. Brandutredning utfördes efterföljande dag.