Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning : Brand i byggnad - villa
Författare
Haglund, Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2011-02-24
Undersökningen utfördes av olycksutredare Anders Haglund. Veckan före jul var det ovanligt kallt varför man kan misstänka att eldstaden eldats ovanligt hårt och det kan vara en orsak till branden. Vid inspektion/provtryckning av skorstenen, upptäcktes en stor otäthet vid en skadad fog. Denna otäthet kan ha uppkommit på grund av höga brandgastemperaturer som uppkommer vid kraftig eldning. Denna skada är svår att förutspå då rökgaskanalen var tät vid tidigare provtryckning. Isolering av typ kutterspån främjar branden då det är väldigt lättandtändligt.