Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning/rapport : Brand i trapphus
Författare
Elieson, Jan
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2011-01-04
Undersökningen startas med anledning av att branden skulle kunnat få mycket allvarliga konsekvenser som lett till dödsfall för upp till minst 4 personer. Branden visar även på ett mycket aktuellt problem, nämligen att människor beger sig ut i rökfyllda trapphus. Dataunderlaget som används i utredningen av händelsen består av olika typer av skriftlig dokumentation , intervjuer med aktörer , fotografier från olycksplatsen samt besök på platsen för händelsen, den skriftliga dokumentationen utgörs av nedtecknad information om händelsen samt bakgrundsdokumentation, t.ex. ritningar över byggnaden.mm. Intervju har genomförts med totalt 4 personer vid två tillfälle.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Elieson, Jan