Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förundersökning : Brand i radhus
Författare
Nilsson, Bertil
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2012-01-03
Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.