Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i radhus, Borlänge
Författare
Péclard Joel
Utgivare
Räddningstjänsten Dala-Mitt
Utgivningsår
2009-09
Torsdagen den 5 juni 2008 är en av årets varmaste dagar. Skolavslutning pågår och en uppsluppen sommarstämning råder. Klockan XX känner boende röklukt på Årbyvägen när de återvände hem till gatan. Flera vittnen känner röklukt, bl.a. kl. XX, men ingen undersöker orsaken eller ringer 112. Ett vittne upplevde att röken luktade som rent trä som pyr. Många hade grillat denna kväll och det är därför troligt att röklukten inte gav upphov till samma oro som den hade gjort under andra omständigheter. Dessutom är det drabbade radhusets baksida med trädgårdar utformat så att man ogärna går in där eftersom man får en känsla av att man inkräktar.