Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten : observatörsrapport
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
Under 2009 inträffade ett antal händelser då polis och räddningstjänst utsattes för hot och våld. Händelserna fick stort genomslag i media och krigsliknade scener utmålades. Det var beskrivningar av upplopp, anlagda bränder i bilar och containrar, stenkastning, fyrverkeripjäser och bensinbomber. Publikationen är en observatörsrapport där personal vid tio räddningstjänster har intervjuats om hot och våldssituationer.