Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Projekt Blåljus utbildningsmodul : pågående dödligt våld i publik miljö
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Utbildningen är framtagen för att berörda aktörer ska kunna genomföra effektiva och samordnade insatser vid PDV-händelser. Målet med utbildningen är att maximera överlevanden hos drabbade, skapa trygghet för medborgaren och minimera påverkan på samhället. Modulen går igenom vad som kännetecknar en PDV-händelse, olika bakgrunder till varför de sker, vilka utmaningar blåljusaktörer kan ställas inför och vilka faser aktörerna går igenom för att skapa en gemensam målbild. Även vikten av mental förberedelse diskuteras. Utbildningsmodulen är baserad på MSB:s vägledning MSB119 ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö”.