Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Att rädda människors liv och hälsa vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) förutsätter effektiva och samordnade insatser, utifrån en aktörsgemensam inriktning. Det kräver att berörda aktörer är mentalt förberedda och att de gemensamt har planerat samt utbildat och övat sin personal. Vägledning syftar till att ge läsaren stöd för att planera och förbereda organisationen inför en PDV-händelse. Vägledningen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samverkan med Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Katastrofmedicinskt centrum, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar och Räddningstjänsten Syd.