Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Projekt Blåljus utbildningsmodul : hot och våld mot blåljuspersonal
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Ingen kan verka ensam kring hot och våld mot blåljuspersonal. I utbildningsmodulen går vi igenom metoder för att arbeta förebyggande, vad du kan göra och vad som görs aktörsgemensamt. Genom utbildningen skapar vi en bild för vad man som blåljuspersonal kan ställas inför för situationer och hur viktig mental förberedelse är, att vi tänker till kring hot och våld som kan riktas mot en i yrkesutövandet. Modulen behandlar också bakomliggande orsaker till varför hot och våld uppstår i samhället och vilka lagrum blåljus har att verka inom i situationer med hot och våld. Utbildningsmodulen är baserad på MSB:s vägledning MSB1303–oktober2018 ”Hot och våld mot blåljuspersonal - En vägledning för ett förebyggande och förberedande arbete med utgångspunkt i social oro”.