Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risks in using CFD-codes for analytical fire-based design in buildings with a focus on FDS:s handling of underventilated fires
Författare
Björklund, Anders
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Användandet av CFD modeller som ett hjälpmedel för ingenjörer i analytiska dimensioneringar har under de senaste åren ökat. Anledningen till detta är dels att lagstiftningen tillåter analytisk dimensionering men också genom att den ställer högre krav på verifiering. Den största anledning är dock att datorkraften har ökat och nått den gräns där det är ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart att använda CFD-modeller för konsultändamål. I Sverige är det vanligaste CFD-programmet FDS (Fire Dynamics Simulator) vilket utvecklas av NIST (National Institute of Standards and Technology), dagens version är den femte programversionen. För att säkerställa att programmet gör en så korrekt beskrivning av verkligheten som möjligt behöver den valideras gentemot försöksdata. I denna rapport valideras FDS för underventilerade bränder. Det är dock inte endast hur programmet beskriver verkligheten som skapar risker utan även hur programmet används av sina användare samt deras granskare. Om felaktiga resultat används på ett felaktigt sätt kan detta innebära att brandskydd i byggnader dimensioneras på ett felaktigt sätt vilket kan ha en negativ påverkan för personers utrymningsförhållanden vid en brand.