Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Branddetektion i motorrum
Författare
Eriksson, Jonas, Måns, Mansoori
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Detektion av bränder i motorrum på lastbilar är ett komplicerat problem på grund av faktorer så som trånga utrymmen och fluktuationer i motorrummets temperatur, lufthastighet med mera vilket gör det svårt att presentera en entydig lösning på problemet. I rapporten har dessa faktorer i möjligaste mån kartlagts och har därefter analyserats med utgångspunkt i olika sätt att detektera bränder.