Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandfarliga varor på försäljningsställen : underlag för rekommendationer : BRANDFORSK projekt 634-051
Författare
Bobert Magnus, Persson Henry
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2007
Inom handeln hanteras en stor mängd produkter som klassas som ”brandfarlig vara”. En mycket stor andel av dessa säljs antingen i plastförpackningar eller i aerosolbehållare. I händelse av en brand i lokalen finns en potential för ett snabbt brandförlopp om den brandfarliga varan involveras. Projektet syftade till att ta fram underlag för komplettering av rekommendationer kring förvaring av brandfarliga varor i försäljningslokaler samt att ge ytterligare underlag för att kunna genomföra ”särskild utredning” som omnämns i Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:2.