Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Semi-quantitative valuation of risk treatment : A model for premium distribution based on fire loss prevention
Författare
Möller Therés
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en användarvänlig modell för att uppskatta och jämföra anläggningar ägda av Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, med avseende på brandskadeförebyggande arbete. SCA: s har i sin tur för avsikt att använda modellen som ett underlag för premiesättning av anläggningar. Inom SCA kan den mest förekommande skadekostnaden härröras från brand varför SCA: s ”risk treatment” är fokuserad på brandskadeförebyggande arbete. Följande frågeställningar besvaras i rapporten: Hur kan de faktorer som påverkar uppskattningen av brandskadeförebyggande arbete identifieras, och hur kan ett urval av dessa göras? Hur kan dessa faktorer klassificeras och kvantifieras? Hur ser relationen ut mellan faktorerna, är de av olika betydelse för den slutliga uppskattningen? Hur kan information om faktorerna insamlas på ett objektivt sätt? Hur kan faktorerna kombineras till en uppskattning av risk treatment? Metoden som används i denna rapport har vissa likheter med MADM-metoden.