Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Personal- och politikergruppers perspektiv på räddningstjänstens strategiska utveckling
Författare
Johansson-Hidén Birgitta, Friman Yvonne, Sandlund Erica
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2003
Rapporten karltägger personal- och politikergruppers perspektiv på räddningstjänstens strategiska utveckling. Räddningstjänstutvecklingen diskuteras utifrån de bakomliggande resonemangen i betänkandet om "Lag om skydd mot olyckor". Kartläggningen av de olika perspektiven gjordes i totalt 12 grupper från tre kommuner i olika storlek. Grupper från fyra hierarkiska nivåer inom kommunerna deltog i undersökningen : politisk ledning, räddningstjänstens ledning, chefer för arbetsstyrkor samt arbetslag. I diskussionerna identifierades gruppernas perspektiv vad gällde mål, säkerhetstänkande, prioriteringar och konfliktytor.