Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civilingenjörer i arbetslivet : riskhantering : en undersökning av dem som genomgått utbildningen
Författare
Lundin Johan, Jönsson Robert
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2005
De som examinerats från Riskhanteringsprogrammet 2002 – 2004 har under hösten 2004 besvarat en enkät rörande sina arbetsuppgifter och utbildningens färdighetsträning. Det visar sig att nästan samtliga har ett arbete där någon form av riskhantering ingår. De anser att de i hög utsträckning kan utnyttja den kompetens de förvärvat under utbildningen. Överensstämmelsen är god mellan riskhanterarnas bedömning av vilka krav som deras arbete ställer och den träning de fått av olika färdigheter i sin utbildning. Utbildningens grad av färdighetsträning i relation till arbetslivets krav är väl avvägt och bra tillgodosett i förhållande till utbildningens längd och mål. Det kan dock övervägas om t.ex. övningar i att med alldagligt språk förklara riskfenomen behöver integreras i utbildningen.