Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetsarbete - innebörd och struktur : NCO 2007:3
Författare
Harms-Ringdahl Lars
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2007
Bland Räddningsverkets uppdrag ingår att ta fram en samlad bild och bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. Säkerhetsarbete i en eller annan form finns inom alla samhällssektorer och berör många aktörer. Begreppet används på flera olika sätt vilket kan åstadkomma oklarheter och missförstånd. En översiktlig studie har genomförts, och ett syfte var utforska alternativa definitioner av säkerhetsarbete. Andra syften var att belysa olika tillämpningsområden och vägar för hur säkerhetsarbetet kan fördjupas och föras framåt.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie NCO
Fler titlar av Harms-Ringdahl Lars