Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Medias rapportering och allmänhetens kunskap om olyckor : NCO 2003:4
Författare
Schyllander Jan
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2003
Syftet med föreliggande rapport är att belysa sambanden mellan faktisk olycksförekomst, mediebilden av olyckor och allmänhetens uppfattning om olyckor. Förhoppningen är att inblicken skall väcka en diskussion om hur dessa samband påverkar samhällets säkerhetsförebyggande insatser.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie NCO
Fler titlar av Schyllander Jan