Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt : statistik och analys
Författare
Schyllander Jan, Olsson Åsa, Olsson Lena
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Varje år skadas nästan 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmot-tagning. I siffran ingår inte besök hos skolsyster, skolläkare, vårdcentraler eller tand-läkare. Dödsfall som inträffat till följd av skada redovisas heller inte. I rapportens bi-laga belyses att tandskador bland barn är en av de vanligare skadetyperna, vilket inte framgår av den nationella statistiken. Tvärtemot vad som tidigare rapporterats syns antalet barn som skadas i skolan minska. Minskningen är störst i gymnasieskolan och minst i grundskolan. De senaste två åren (2012 och 2013) har dock antalet skadade barn ökat i förskola och grund-skola vilket bör bli föremål för uppföljning.