Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översyn av skyddsmask typ 33
Författare
Sundqvist R
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1981-04-01
Skyddsmask typ 33 har tillverkats i ca 10 år. En genomgång av främst funktionen har gjorts. I ett avseende uppfyller den inte kraven för en civil arbetarskyddsmask: koldioxidhalten är för hög. Vidare borde utandningsmotståndet sänkas. Dessa faktorer har stor inverkan på komforten och skulle kunna förbättras med enkla medel. Bandstället skulle också kunna förbättras väsentligt till en ringa kostnad. Tätningskanten mot ansiktet är ej tillräckligt flexibel för att ge tillfredsställande tätning vid avvikande ansiktsform, rynkor eller skägg. Den skulle kunna förbättras med en annan utformning, vilket innebär en omkonstruktion av verktygen. Några enklare modifieringar i nuvarande verktyg kan eventuellt förbättra masken.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Sundqvist R