Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olyckor i boendet : skadestatistik och risker : NCO 2005:8
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2006
Denna rapport syftar till att ge en bild över olycks- och skadebilden i bostaden. Data kommer från EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance System) som innehåller fördjupade data om skadade personer från ett urval av landets akutsjukhus och jourmottagningar. Årligen inträffar cirka 120 000 skadefall inomhus i bostäder i landet. Det är 60 procent av alla skador som sker i eller vid bostäder. Om man istället studerar hela hem och fritidssektorn inträffar vart femte hem- och fritidsolycksfall med kroppsskada i bostäder inomhus. I rapporten beräknas risken att skadas i bostaden.