Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utbyte av sandfilter för skyddsrum
Författare
Dahlin A
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1989-04-01
Det har under en längre tid varit känt att sandfiltren i svenska skyddsrum inte fungerar som ett tillfredsställande kollektivt andningsskydd. I rapporten redovisas ett system för att byta sandfiltren mot filter som ger samma luftkvalitet som fordras i TB 78-skyddsrummen. Rapporten redovisar också skyddsförmågan hos sandfilter, de bestämmelser som gäller och gällde för ventilation i skyddsrum samt en teknisk jämförelse mellan de olika ventilationssystemen. Rapporten avslutas med en beskrivning av genomförda pilotprojekt, kostnadskalkyl och ett förslag på genomförandeplan för utbyte av sandfiltren.