Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bostadssprinkler : en sammanställning av erfarenheter från USA
Författare
Arvidson Magnus
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Avsikten med detta projekt har varit att studera och samla erfarenheter av bostadssprinkler framförallt från USA men i viss mån även från andra länder. Målsättningen har varit att beskriva hur tekniken med bostadssprinkler uppkommit, hur den används och eventuella möjligheter för vidareutveckling. Papporten ger även en kort översikt av de byggregelverk, lokala förordningar och framförallt de installationsregler för bostadssprinkler som används. Rapporten redovisar också kort de erfarenheter av bostadssprinkler som finns i andra länder, inklusive Sverige. 
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Arvidson Magnus