Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskkommunikation : att implementera Seveso II-direktivet i Sverige
Författare
Warg Lars-Erik, Wester-Herber Misse
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Denna rapport redovisar resultatet av en utvärdering av två kommuners riskkommunikation med allmänheten i samband med implementering av Seveso II Direktivet. Utvärderingen bygger på två enkätundersökningar utförda i april 1999 och i december 1999, samt på en processtudie över hur samarbetet mellan kommun och industri fungerade. I rapporten redovisas en mängd analyser som borde kunna ge inspiration för den/de som avser att kommunicera med allmänheten om risker vid kemiindustrianläggningar. Huvudbudskapet är att man bör göra en initial beskrivning över hur målgruppen ser ut med avseende på faktorer som kön, ålder, kunskap i svenska språket och utbildning.