Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Partiklar från bränder : förstudie
Författare
Hertzberg Tommy
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
Genom sitt arbete löper brandpersonal en större risk än andra att bli utsatta för höga halter partiklar och det är viktigt att försöka förstå vari riskerna består och hur olika brandförhållanden påverkar situationen för att i möjligaste mån kunna ge rekommendationer om lämpligt skydd. Det är också viktigt att veta hur de partiklar som genereras sprids kring en brand för att kunna uppskatta eventuellt förhöjda risker för området kring branden. I denna rapport ges en litteratursammanställning över partikelhalter uppmätta vid olika typer av bränder tillsammans med partikelspridningsmodeller och rapporterade hälsoeffekter.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Hertzberg Tommy