Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymning med hjälp av brandhissar
Författare
Ardenmark Joakim
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Syftet med detta arbete är att förbättra förutsättningarna för utrymning och räddningstjänstinsatser i höga byggnader. Installation av speciella brandhissar förutspås göra detta. Denna rapport utförs för att kunna användas som stöd vid projektering och utvärdering av utrymning med hjälp av brandhissar. Målet med rapporten har varit att analysera hur brandhissar skall konstrueras för att kunna användas vid utrymning och räddningstjänstinsats.