Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner i lantbruksbyggnader
Författare
Andersson Maria
Utgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Utgivningsår
1998
Inom lantbruket börjar en brand oftast i utrymmen som loge och foderberedningsrum. Där är tiden från antändning till övertändning endast 10 min - en tid som skall räcka att rädda alla djur. Djuren skyddas genom att stallet utformas som en brandcell, där de brandavskiljande konstruktionerna ska vara täta mot brand och brandgaser i minst 60 min. Detta exemensarbete har utförts för att studera behov av och krav på möjliga lösningar. Det gäller då genomföringar i foderrör, höluckor och rälsgenomgångar.
Relaterade titlar
Fler titlar av Andersson Maria
Dobo Sonja, Pålsson Jonas, Vallin Cesar, Savic Jelena, Björnstad Gustav, Winnes Hulda, Carling Maria, Åström Tomas, Persson Lars, Dimming Anna, Andersson Samuel, Dafteryd Peter, Karlsson Jenny
Sjöfartsverket (SjöV), Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten
2022
31 s. : ill.