Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av dagens befintliga dimensioneringsmetod för brand i bärande konstruktioner
Författare
Thuresson, Jens
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
Examensarbetets primära syfte är att utvärdera dagens metod för branddimensionering genom att göra en jämförelse med en mer omfattande probabilistisk metod. Detta är intressant eftersom skillnaden mellan standardbranden och ett naturligt brandförlopp kan påvisas och på så vis granska och kontrollera dagens branddimensionering.