"etanol" – 21 träffar, varav 16 med liknande stavning.

Etanol (etylalkohol)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
II

Sökträff: Etanol · Etanol (etylalkohol)

Etanollösning (etylalkohollösning)

Farlighetsnr
33
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
II

Sökträff: Etanol · Etanollösning · Etanollösning (etylalkohollösning)

Etanollösning (etylalkohollösning)

Farlighetsnr
30
UN-nr
1170
Klass
3
Fpg
III

Sökträff: Etanol · Etanollösning · Etanollösning (etylalkohollösning)

Etanol- och bensinblandning

med mer än 10 % etanol

Farlighetsnr
33
UN-nr
3475
Klass
3
Fpg
II

Sökträff: Etanol- och bensinblandning

Etanol E85

blandning av 70-86 % etanol och 14-30 % bensin samt tillsatsämnen

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3475)
Klass
-
Fpg
-

Sökträff: Etanol E85 · Etanol och bensinblandning (E 85)

Acetaldehyd

Farlighetsnr
33
UN-nr
1089
Klass
3
Fpg
I

Liknande stavning: Etanal

Metanol

Farlighetsnr
336
UN-nr
1230
Klass
3
Fpg
II

Liknande stavning: Metanol

2-((2-((2-Aminoetyl)amino)etyl)amino)etanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2-[[2-[(2-Aminoethyl)amino]ethyl]amino] ethanol

2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy] ethanol

2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)etanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2-[2-(Hexyloxy)ethoxy] ethanol

2-(2-Butoxietoxi)etanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-

2-[(2-Aminoetyl)amino]-etanol

Farlighetsnr
-
UN-nr
(2735)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-[(2-Aminoethyl)amino]-

Dietylenglykol

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2,2'-oxybis- · Ethanol, 2,2'-oxydi-

Dietylenglykolmonoetyleter

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-

Etylendiglykolmonometyleter

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-

Natriumetylat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3206)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, sodium salt

Oxidietendibensoat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2,2'-Oxybis-dibenzoate ethanol

Tris(2-kloretyl)fosfat

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3082)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: 2-Chloro ethanol phosphate

2-Hydroxietylnatriummerkaptid

vattenlösning 45 %

Farlighetsnr
-
UN-nr
(3267)
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-mercapto-, monosodium salt

2(2-etoxietoxi)etylacetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, acetate

Dietylenglykolmonobutyleteracetat

Farlighetsnr
-
UN-nr
-
Klass
-
Fpg
-

Liknande stavning: Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate