Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga
Titel:
Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : excelbilaga
Författare:
Svensson Arne
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2022
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
1 fil
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1882 – februari 2022
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande
Nyckelord:
Smittsamma sjukdomar ; Räddningstjänst ; Risker ; Epidemier ; Samhället ; Forskning ; Smittskydd ; Krisberedskap ; Pandemier
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: