Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering
Titel:
Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering
Författare:
Sjöström, Johan
Utgivare:
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ; Sveriges Lantbruksuniversitet ; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ; Research Institutes of Sweden
Utgivningsår:
2021
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
26 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-188-6
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1840 - september 2021
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Sverige ; Forskning ; Naturolyckor ; Geografiska informationssystem ; Skogsbränder ; Samhällsplanering ; Naturkatastrofer ; Skogsbrandbevakning ; Krisberedskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: