Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige
Titel:
Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige
Författare:
Johansson Björn
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2013
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
25 s. : diagr.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-320-2
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB533 - februari 2013
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering
Nyckelord:
Sjukhus ; Riskanalys ; Brandsäkerhet ; Utrymning ; Brandsyn ; Byggnadstekniskt brandskydd ; Behandlingshem ; Äldreboende ; Utrymningssäkerhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: