Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem : En undersökning av 117 verksamheter i Sverige
Titel:
Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem : En undersökning av 117 verksamheter i Sverige
Författare:
Smedberg Ulf
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2008
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
40 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7253-362-2
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-481/07
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande
Nyckelord:
Brandsäkerhet ; Hotell ; Brandskydd ; Byggnadstekniskt brandskydd ; Vandrarhem ; Pensionat
Hyllplacering:
Ps*g
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: