Some notes on fires in compartments
Titel:
Some notes on fires in compartments
Författare:
Thomas P H
Utgivare:
Lunds tekniska högskola
Utgivningsår:
1988
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
34 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
0282-3756
Serie:
LUTVDG/TVBB
Serie nr:
3033
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Materiel / Övrigt
Nyckelord:
Möbler ; Bostäder ; Plaster
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: