Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i hotell
Författare
Bergström Åke
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998-02-24
BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN Brand i kontorsrum och restauranglokal. UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV Åke Bergström, Räddningstjänsten m. fl. UPPLYSNINGAR OM BRANDEN Automatiskt brandlarm inkom till räddningstjänsten kl 19.23.00 om brand i ett hotell. Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Vid framkomsten konstaterades brandrök i restauranglokalen. Vid närmare undersökning hittades rester av bränt papper på skrivbord och aska på golvet i restaurangens kontorsrum. Branden hade självslocknat. Rök spreds till restauranglokalen och till entréhallen. Lokalen rökventilerades. UNDERSÖKNING Vid undersökningen av lokalen konstaterades två brandhärdar. Den ena branden hade börjat på ett skrivbord i ett kontorsrum och den andra branden hade börjat på ett bord i restaurangen. SLUTSATS Branden hade uppstått genom att någon hade anlagt bränderna. SPRIDNINGSRISK Risk för spridning av brand till angränsande lokaler förelåg. Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till angränsande lokaler förelåg. Se brandriskutlåtande.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Brandutredning/SRV
Fler titlar av Bergström Åke