Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Explosion i tryckpress
Författare
Tornberg Claes
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998-11-19
Räddningstjänsten larmas via det automatiska brandlarmet till en pappersindustri. Vid framkomst konstateras att en explosion i djuptryckpress förevarit och två personer har skadats av losstryckt plåt och efterföljande sticklåga. En plåtlucka och ett kraftigt bandjärn träffade den ena arbetaren medan den andre brännskadades lindrigt på grund av sticklågan. Båda förs med ambulans till sjukhus. I direkt anslutning till explosionen uppvisar tryckpressen brand och tryckskador, i övrigt är maskinen intakt. Delar från pressen har slungats ut i lokalen, bl.a. har massiva gjutjärnsfundament och valsar tryckts loss vid explosionsstället. Det utfördes en djuptryckspress med heltäckande guldfärg, vilken är svårtorkad. Färgen innehöll etylacetat och etanol, båda var var för sig lättflyktiga och ytterst brandfarliga lösningsmedel. Ångorna från dessa lösningsmedel är en till tre gånger tyngre än luft, vilket naturligtvis kräver en effektiv ventilering av pressen. För att erhålla en effektivare torkning försökte man höja temperaturen genom att strypa tilluften. Processhastigheten hade också höjts från normal körhastighet 170 m/min till 210 m/min. Sannolikt har detta medfört en karburerad blandning i torken. Förmodligen är tändkällan statisk elektricitet. Det kan dock inte helt uteslutas att en mekanisk gnista kan vara brandstiftaren, t.ex. om ett ventilationsgaller släppt från torktrumman.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Brandutredning/SRV
Fler titlar av Tornberg Claes