Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Typhuskatalog : Byggnader
Författare
Dellgar Uno, Wänglund Carina
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Tyréns Infrakonsult
Utgivningsår
1995-06
Sammanfattning Rapporten utgör en typhuskatalog för alla typer av svenska byggnader. Typindelningen är systematiserad i ett kodsystem som utgår från tekniska egenskaper, främst med utgångspunkt från skyddstekniska egenskaper för användning i totalförsvarsstudier. Frekvent förekommande hustyper beskrivs i exempel hämtade från olika delar av Sverige.