Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala fastigheter och byggnader
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Det här kapitlet fokuserar på kommunens krisberedskapsarbete kopplat till byggnader som ägs av kommunen och till byggnader som används av kommunala verksamheter men som ägs av någon annan fastighetsägare.