Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, dricksvatten
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
I Sverige försörjs drygt 8 miljoner människor genom kommunala dricksvattenanläggningar.Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS2001:30. Tillgång till rent dricksvatten i tillräcklig mängd är helt avgörande för liv och hälsaför individen, vilket innebär att aktörer som bedriver verksamhet som upprätthåller tillgång till rent dricksvatten är samhällsviktiga. Tillgång till rent dricksvatten är även ett kritiskt beroende för att upprätthålla andra samhällsviktiga verksamheter inom till exempel sjukvård, storköksverksamhet, livsmedelsproduktion och avloppsfunktion. Huvudman är den som äger en allmän VA-anläggning (§ 2 i lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412). Det innebär att både vattenproducenter och -distributörer är huvudmän.