Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kvalitetssäkring i skyddsrumssystemet
Författare
Ekengren Björn
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1997
Sammanfattning Det fysiska skyddet förutsätts fungera den dag det skall tas i anspråk. Eftersom det inte finns någon naturlig användning av skydden och deras utrustning i fredstid, måste samhället genom ett kvalitetssystem försäkra sig om att skydden har det skyddsvärde som krävts genom regelsystemet. Vid nyproduktion av skyddsrum behöver det regelfästas att särskilt sakkunniga kontrollanter skall intyga sådana delmoment i byggandet som inte går att besiktiga vid skyddsrumsbesiktningen. Detta skall behandlas vid byggsamrådet och därmed skapas en koppling mellan skyddsrumsbesiktningen och byggsamrådet. Den avslutande skyddsrumsbesiktningen bör så långt möjligt bygga på intyg som utfärdats av sakkunniga i enlighet med den i byggsamrådet beslutade kontrollplanen. Skyddsrumsbesiktningen kan sedan genom dessa intyg ge ett tillräckligt bra underlag för beslutet om den statliga ersättningen för skyddsrumsmerkostnader.
Relaterade titlar
Fler titlar av Ekengren Björn
Ekengren Björn, Jansson Håkan
Bygginfo, Räddningsverket (SRV)
1993-10
122 s : ill