Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tryckförluster i kopplingar för brandslang 38/42 mm
Författare
Danielsson Lennart
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Tryckförluster förekommer i slangsystem för brandvattenförsörjning. Kopplingar och grenrör bidrar i hög grad till detta. Räddningsverket arbetar sedan ett par år tillbaka för att minska dessa förluster. Denna rapport redovisar jämförelser mellan en nyutvecklad koppling för 42 mm slang och befintliga/modifierade kopplingar för 38/42 mm slang. Slutsatsen är att det med här redovisad användning av brandslang 38/42 mm, inte finns anledning att byta till en helt ny koppling. Vinsten kan inte anses tillräcklig, vad beträffar minskade tryckförluster. Dessutom medför byte av befintliga kopplingar mycket höga kostnader. Rekommendationer för mindre förluster i smalslangsystemet: - Använd ej smalslangsuttaget på befintliga grenrör vid vattenuttag från 300 l/min - Byt packning i befintliga kopplingar och övergångsdelar - Vid nyanskaffning av slang, välj 42 mm med modifierad koppling - Välj modifierad övergångsdel vid nyanskaffning. Rapporten har utarbetats av Lennart Danielsson, Räddningsverket.